Aktualności

5 czerwca 2018 – Festyn z okazji Dnia Dziecka 2018

Święto Dziecka obchodzono w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim w szczególny sposób realizując projekt „Czwarte Integracyjne Igrzyska Olimpijskie". Impreza odbyła się 5 czerwca 2018 na terenie szkoły. Ideą przewodnią tego przedsięwzięcia było z jednej strony krzewienie zdrowego stylu życia, propagowanie potrzeby dbałości o kondycję fizyczną, a także promowanie idei zdrowej rywalizacji, zdolności współdziałania i wspólnej zabawy dzieci w różnym wieku i poziomie sprawności fizycznej. Z drugiej strony, organizacja imprezy nawiązywała do minionego niedawno święta wszystkich dzieci i była okazją do uhonorowania wychowanków, dostarczenia im powodów do radości i zabawy . Przygotowania do tego sportowego święta rozpoczęły się już wiosną - uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim trenowali kondycję fizyczną, równocześnie utrwalając wiedzę o olimpijskich dyscyplinach sportowych i znanych sportowcach. Zwieńczeniem projektu dofinansowanego z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Powiatu Ostrowskiego były zawody sportowe, na które zaproszeni zostali również uczniowie z ostrowskich szkół podstawowych (SP 1 oraz SP 7) oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 9 oraz Przedszkola nr 15.Integracyjne Igrzyska w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęły się przemarszem kolorowych drużyn w barwach odpowiednio przystających do kolorów kół olimpijskich znajdujących się na olimpijskiej fladze. Na czele defilady prezentującej zawodników wniesiono olimpijską flagę. Inauguracji Igrzysk dokonano poprzez uroczyste zapalenie znicza olimpijskiego i złożenie przyrzeczenia przez zawodników. Po części oficjalnej miały miejsce prezentacje artystyczne.W ramach Olimpiady rozegrane zostały konkurencje zespołowe i indywidualne dostosowane do możliwości fizycznych uczestników. Były to m.in. tory przeszkód, gry i zabawy rzutne, skoczne, bieżne, wyścigi na wesoło, itp., zorganizowane tak dla dzieci pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Zmagania zawodników obserwowali i wspierali kibicując uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście. Po zakończeniu części „olimpijskiej" na uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka i zaproszonych gości czekała moc atrakcji i niespodzianek na stoiskach rekreacyjnych. Każdy uczestnik festynu mógł się sprawdzić w zakresie takich umiejętności jak, np.: „łowienie ryb", gra w kręgle, spacer na szczudłach, rzuty ringo, jazda na rowerze, tory przeszkód, rzuty do celu, itp. Wysiłki każdego dziecka zostały sowicie nagrodzone – każdy uczestnik na każdym stanowisku otrzymał atrakcyjną nagrodę (słodycze, zabawki, sprzęt sportowy, artykuły piśmiennicze).

Podczas imprezy dopisała pogoda, dobre nastroje, radość zabawy, a przede wszystkim doświadczenie przeżywania wolności i beztroski dzieciństwa.Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy: miłości rodziców, wsparcia wychowawców, ekscytującego poznawania rzeczywistości, pozytywnych doświadczeń życiowych i poczucia szczęścia.

festyn

   
© ALLROUNDER